فیزیولوژی ورزش

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 استعدادیابی ورزشی olamazade 5511
2 تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات olamazade 11498
3 حداكثر اكسيژن مصرفي(vo2max) در کودکان olamazade 12670
4 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 2031
5 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 2652
6 پاسخهای فیزیولوژیکی به صخره نوردی در صخره نوردان جوان olamazade 5405
7 آمادگی هوازی olamazade 6278
8 از کوه تا کنار بستر olamazade 3012
9 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 1230
10 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 7231
You are here فیزیولوژی ورزش

طراحي شده توسط سايتک