تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات

  • مشاهده در قالب پی دی اف

تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات

گردآورنده:آقای کبیر

بـدن انسـان از 260 عـضـلـه تشـكـيل گـرديـده كه اكثر آنها بصورت جفت مي بـاشند. عـضـلات %45 درصـــد وزن كـل بـدن را به خود اختصاص ميدهنـــد.  

کوچک‌ترين عضله بدن: استاپديوس يا عضله رکابي كه استخوان ركابي را در گوش مياني كنترل مي‌کند و كمتر از 13 ميلي متر طول دارد.

 

پركارترين عضله: عضلات چشم به طور متوسط در طي شبانه روز 100 هزار بار حركت مي‌كنند كه بخش عمده اي از اين رقم مربوط به زماني است كه انسان خواب است و خواب مي‌بيند.

. در بدن انسان سه نوع عضله از نظر ساختار وجود دارد

عضله قلبی:ساختار عضلانی قلب را تشکیل می دهند.

عضلات صاف:دیواره عروق,لوله گوارش,مجاری ادراری و تنفسی را تشکیل می دهند.فیبر های عضله صاف 2تا 5 میکرومتر قطر داشته و 20تا500میکرو متر طول دارند.

عضلات اسکلتی:وظیفه حرکت و حفظ تعادل بدن را بر عهده دارند.عضلات اسکلتی از فیبرهای متعددی با قطر بین 10 تا 80 میکرومتر ساخته شده اند.وتا 35 سانتیمتر طول داشته باشد.

بدن شما حدود 250 میلیون فیبر عضلانی اسکلتی دارد که مهمترین مشخصه آن انقباض پذیریی است.

ساختار عضله اسکلتی

سارکولم:غشا سلولی فیبر عضلانی است.

سارکوپلاسم:بخش مایع تارعضلانی وسیتوپلاسم آن است.

اکتین:فیلامان نازک که ناحیه روشن را تشکیل میدهد.از سه ملکول پروتینی اکتین تروپومیوزین تروپونین ساخته شده.

میوزین:فیلامان ضخیم که ناحیه تاریک را تشکیل میدهداز دو رشته پروتیینی تشکیل شده که به هم می پیچند.

سارکومر:کوچکترین واحد کاری یک عضله است.

عضله اسکلتی شامل دو نوع عمده تار عضلانی است:

تارهای کند انقباض:دارای سطح بالای از استقامت هوازی هستند.

تارهای تند انقباض:استقامت هوازی ضعیفی دارند.       

سوزن نمونه برداری(بیوپسی)

نمونه از طریق نمونه برداری از عضلات بدست می آید که شامل برداشتن یک قطعه بسیار کوچک عضله جهت برسی می باشد.نمونه را به سرعت فیریز کرده رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ برسی میکنند.

مکانیسم انقباض نظریه لغزش فیلامان

زمانی که یک پل ارتباطی میوزین به یک فیلامان اکتین می چسبددو فیلامان روی هم سر میخورند.بین پل های ارتباطی و سرهای میوزین یک کشش بین ملوکولی قوی ایجاد میگردد که سر میوزین به سمت تنه می چرخد وفیلاملان اکتین کشیده میشود.این فرایند تا زمانی که انتهای فیلامان  میوزین به انتهای صفحات زد برسد ادامه میابد.  

انواع انقباض

انقباض کانسنتریک:زمانی که طول عضله کوتاه میشود.

انقباض اسنتریک:هنگام انقباض طول عضله افزایش میابد.

انقباض ایزومتریک:در هنگام انقباض طول عضله تغییر نمیکند.

انقباض هم جنبش:عضله با سرعت ثابتی منقبض میشود.

تمرینات قدرتی

به عبارت ساده قدرت توانایی به کار بردن نیرو است.بیشترین مقدارنیروی تولید شده توسط یک یا گروهی از عضلات قدرت نامیده میشود.

انواع تمرینات قدرتی:

1-تمرینات با وزنه های آزاد(هالتر و دمبل)

2-تمرینات با دستگاه های بدنسازی(دستگاه های جیم و سایبکس)

3-تمرینات با وزن بدن(تمرینات سوئدی,پارالل بارفیکس)

تمرینات پلایومتریک(پریدن از روی موانع)

فیزیولوژی تمرینات قدرتی

ما میتوانیم قدرت را ظرفیت عصبی عضلانی برای غلبه بر مقاومت خارجی و داخلی تعریف کنیم.حد اکثر قدرتی را که ورزشکار تولید کند به ویژگی های بیومکانیکی حرکت  و مقدار مشارکت انقباض های عضلانی بستگی دارد.

پاسخ های کوتاه مدت به تمرینات قدرتی                 Acute response                        

افزایش ضربان قلب

افزایش حجم ضربه ای

افزایش فشار خون

افزایش فشار خون سیستولیک

افزایش جریان خون به عضلات فعال

افزایش تعداد و عمق تنفس

افزایش ترشح برخی هورمون ها(کتوکلامین ها،تستوسترون کورتیزول)

تاثیرات کوتاه مدت تمرین قدرتی

خیز(ادم):ناشی از تجمع فراورده نهایی فعالیت بدنی مانند لاکتات و درنتیجه انتقال مایع از پلاسما خون به درون بافت ها.

: آسیب عضله اسکلتی

میو فیبرها قبل از تمرین شکل و نظم خاصی داشتند اما بعد از تمرین الگوی نامنظمی را نشان دادند. به این در هم ریختگی یا نامنظمی در نحوه قرار گرفتن میو فیبرهای عضلانی پارگی کوچک گفته میشود.

پروسه آسیب عضلانی

فاز اول: کانال های کلسیمی دراثر انقباض در داخل فیبر ها باز می شوند و اجازه میدهند تا کلسیم بداخل سلولهای عضلانی راه پیدا کند. در اثر این افزایش کلسیم، لیزوزوم ها شروع به فعالیت کرده و شروع به هضم پروتئین میکنند و در اینجا تخریب شروع میشود. کلسیم همچنین موجب فعال شدن فسفولیپاز ها میشود. این آنزیم ها موجب باز شدن مجراهای در جدار سلولها شده كه خود سبب افزایش رادیکالهای آزاد میشود. پس در کل آنچه كه با ورود کلسیم اتفاق میافتد شروع از همگسیختگی خطوط زد و آسیب دیدن پروتین های که اتصال ملکول های اکتین و میوزین را به پروتین های خط زد پایدار میسازد.

فاز دوم: حدود ۳ تا ۴ ساعت بعد از تمرین آغاز میشود. در نتیجه آسیبی كه در فاز اول رخ داد، سلول ها سفید خون شروع به حمله به نواحی آسیب دیده میکنند تا انها را از سلولهای پس مانده تمیز کند. آزاد شدن مواد التهابیPGE2 کراتین کیناز تروپونین1 میوگلوبین موجب تورم قسمت آسیب دیده شده موجب احساس درد بیشتر عضلانی میشود. که 24 تا 48 ساعت بعد درد در عضلات احساس میشود.

کوفتگی عضلانی تاخیری نامیده می شود.

کنترل عصبی

سازگاری قشر مغز

سازماندهی الگوی حرکت

هماهنگ سازی واحد حرکتی

سازگاری صفحه عصبی عضلانی

بزرگ شدن سطح،و فضای   صفحه ها

گسترش سیناپس و انشعاب بیشتر پایانه ها

افزایش میانجی های عصبی

افزایش پراکندگی گیرنده هایی استیل کولین

واحد حرکتی:نرون حرکتی و تمام تارهای عضلانی که توسط آن عصب دهی میشوند تشکیل واحد حرکتی را میدهند.

سازگاری واحد های حرکتی حداکثر قدرت و توان را افزایش می دهد.

افزایش به کار گیری واحد های حرکتی

افزایش تعداد شلیک (تکانه)

بهبود هماهنگ سازی در تکانه

کاهش فعالیت آنتاگونیست ها

اندام وتری گلژی

دوک های عضلانی

اندام وتری گلژی  به صورت کپسولی از گیرنده های حسی هستند.و مثل کشش سنج عمل میکنند.کاهش تاثیر اندام وتری گلژی موجب عدم بازدارندگی عضلات فعال میشود ،انقباض عضلانی بسیار قدرتمندی را امکانپذیر میسازد.

دوک های عضلانی در میان تارهای عضلانی قرار گرفته اند.به کشش ایستا  کشش پویا و تغییرات طول حساس هستند.

سازگاری های عضلانی
هیپرتروفی ،هیپرپلازی؟

هیپرتروفی تار عضلانی ناشی از افزایش سنتز پروتین عضله بروز میکند.

افزایش تارچه های عضلانی

افزایش فیلامان اکتین و میوزین

افزایش سارکوپلاسم

افزایش بافت همبند

افزایش میو فیبریل ها

سلول های ماهواره ای((Satellite Cells

بر روی سطح خارجی فیبرعضلانی در بین سارکولما و لایه نازک (بالاترین لایه از غشا پایه) قرار می گیرد.به صورت تک هسته ای که در حالت نا بالغ و نهفته قرار دارد.

درتسهیل رشد نگهداری و ترمیم بافت های آسیب دیده عضله اسکلتی نقش دارد. 

در زمان آسیب ،تروما یا آسیب ناشی از تمرینات مقاومتی فعال میشوند.شروع به تکثیر شدن میکنند و به محل آسیب دیدگی حرکت میکنند. سپس هسته خود را به فیبر آسیب دیده میدهند برای باز سازی فیبر عضلانی

نقش سلولهای ماهواره ای در هایپرتروفی

سلول های ماهواره ای با کنترل عوامل میوژنیک ازجمله Myf5،Myod،Mpf4که با اتصال به توالی DNA و عناصر خاص موجود در در پروموتوژن در بازسازی وترمیم عضله ایفای نقش میکند.

فعالیت این سلولها تا 48 ساعت بعد از آسیب ادامه دارد.سلولهای ماهواره ای باعث افزایش پروتین های انقباضی و ساختاری میشوند ولی نقشی در هایپرپلازی ندارند.

عوامل افزایش سلول های ماهواره ای و هیپرتروفی

IGF1توسط عضله اسکلتی ترشح میشود و در تنظیم متابولیسم و سنتز پروتین نقش دارد.

IGF1دو نوع است.

نوع 1 باعث تولید و تکثیر سلول های ماهواره ای میشود.

نوع 2مسئول گسترش سلول های ماهواره ای در پاسخ به فعالیت ورزشی است.

HGF فاکتور رشد فیبروبلاست: درعضله اسکلتی ذخیره میشود،9 فرم آن وجود دارد که 5فرم آن باعث تکثیر و تمایز سلول های ماهواره ای میشود.

سایتوکاین ها پروتین های هستند که در سیستم ایمنی نقش دارند.سایتوکاین ها تحریک ورود لنفوسیت ها نوتروفیل ها ومنوسیت ها به محل اسیب برای ترمیم و تمیز کردن ناحیه آسیب دیدهانجام میدهند.

سایتوکاین مربوط به ورزش اینترلوکین1،اینترلوکین6 فاکتورنکروز تومورTNF مسئول تجزیه پروتین و تمیز کردن ناحیه اسیب دیده و افزایش ترشح پروستاگلاندین ها.

فاکتور رشد سلول ها:نوع خاص سایتوکاین مربوط به  هایپرتروفی باعث حرکت سلول های ماهواره ای به منطقه آسیب دیده میشود.

هایپرپلازی

در نتیجه تمرین قدرتی شدید شکاف های طولی واقعی در تارهای عضلانی ایجاد می شود،هر نیمه شروع به بزرگ شدن میکند تا رسیدن به اندازه تار عضلانی مادر.

پژوهش های اخیر روی حیوانات نشان میدهد که هایپرپلازی ممکن است عاملی در هیپرتروفی کل عضلات باشد.

پژوهش گران هنوز در مورد نقشی که هیپر پلازی در افزایش اندازه عضله انسان در نتیجه تمرینات مقاومتی بازی میکند با دیده تردید نگاه میکنند.

سازگاری بافت همبند

اتصالات بین عضله و استخوان

در ساختار  بدنه تاندون و لیگامنت

در شبکه فاسیا در عضله اسکلتی

افزایش قدرت تاندون ها

افزایش کلاژن در فیبریل(قطر تارچه ها)

افزایش پیوند متقابل کوالانسی در داخل فیبر

افزایش در فیبرهای کلاژن

افزایش تراکم در بسته بندی فیبرهای کلاژن

آتروفی(کاهش حجم)

آتروفی:در نتیجه استفاده نکردن ازعضله وبه دنبال آن از دست دادن پروتین های عضله.آتروفی ابتدا تاثیر خود را در تارهای کند انقباض نمایان میسازد.تجزیه تارچه ها از بین رفتن خطوط zو آسیب میتوکندری ها در تارهای کند انقباض را به هنگام آتروفی مشاهده کردند.

هورمون ها

باشروع فعالیت بدنی میزان هورمون های کورتیزول کتکولامین ها و تستوسترون افزایش پیدا میکند.

ترشح تستوسترون

تستوسترون توسط سلول های میان بافتی لیدیگ تولید میشود. که در فضای بین توبول های سیمفیز قرار داشته که 20 درصد توده بیضه بالغ را تشکیل میدهند.

به طور عموم تستوسترون مسئول صفات متمایز کننده بدن مردانه است.

تستوسترون:هورمونی آنابولیکی با منشا استروئیدی که به راحتی از غشا سلول عبور میکند.

مکانیسم عمل تستوسترون

هورمون از طریق خون حمل و به سلول ها میرسد

  1. هورمون از غشا سلول عبور میکند وارد هسته می شود
  2. جفت شدن هورمون و گیرنده آن
  3. متصل شدن کمپلکس به DNA
  4. آغاز رونویسی ژن و ایجاد mRNA
  5. رفتن mRNAبه ریبوزوم ها وتولید پروتین

افزایش تستوسترون در حین فعالیت

افزایش تعریق و از دست دادن آب بدن

اسید لاکتیک به طور مستقیم قادر به تحریک بیضه و افزایش ترشح تستوسترون

کتکولامینها باعث تحریک سلولهای عصبی سمپاتیک و ترشح  هورمون را افزایش میدهند.

تنفس

در هنگام شروع تمرینات قدرتی تهویه افزایش پیدا میکند.

قشر حرکتی مغز فعال شده و پیام های تحریکی به مرکز دمی ارسال میکند.

  1. مکانیک حرکات بدن و بازخورد گیرنده های عمقی عضلات اسکلتی فعال و مفاصل تعداد تنفس را افزایش میدهند.
  2. تغییرات دما شیمیایی خونسرخرگی(زیادشدن(Co2,H

باعث تحریک گیرنده های شیمیایی می شود و عمق تنفس هم افزایش میابد.

مورفولوژی قلب

هیپرتروفی هم مرکز بطن چپ ناشی از تمرین مقاومتی می تواند با تقویت عضله قلب و افزایش حجم ضربه در حین استراحت و طی ورزش همراه است.

تمرینات مقاومت متواند باعث 5تا 12 درصد کاهش ضربان استراحتی شود.

لیپید های سرم

دوره تمرین به نظر می رسد عامل اصلی مؤثر بر لیپیدهای سرم باشد.

تمرین قدرتی باعث کاهش LDLو افزایش HDLمیشود.

مانور والسولوا: روش تنفسی که اغلب در ورزش های قدرتی انجام میشود.

گلوت را میبندند.

فشار درون شکمی با انقباض دیافراگم و عضلات شکم زیاد میکنند.

فشار درون سینه ای از طریق منقبض کردن عضلات تنفسی زیاد می شود.هوا درون ریه ها حبس میشود این افزایش فشار باعث روی هم خوابیدن سیاهرگ های بزرگ میشود.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 23 دی 1391 ، 17:35

You are here فیزیولوژی ورزش تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات

طراحي شده توسط سايتک