فیزیولوژی ورزش

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 استعدادیابی ورزشی olamazade 5915
2 تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات olamazade 11938
3 حداكثر اكسيژن مصرفي(vo2max) در کودکان olamazade 13140
4 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 2211
5 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 2920
6 پاسخهای فیزیولوژیکی به صخره نوردی در صخره نوردان جوان olamazade 5820
7 آمادگی هوازی olamazade 6611
8 از کوه تا کنار بستر olamazade 3287
9 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 1439
10 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 7543
11 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 968
12 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 11052
13 سالخوردگی ،ورزش وسوخت وساز پروتئین ماهیچه olamazade 2671
14 بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو olamazade 3667
15 اسپیرومتری olamazade 10548
16 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 1744
17 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 12882
18 محیط زیر آب: قلبی ریوی,حرارتی,نیازهای انرژی olamazade 4490
19 ترکیب بدنی در ورزشکاران:ارزیابی و تخمین چربی olamazade 10011
You are here Home

طراحي شده توسط سايتک