فیزیولوژی ورزش

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 استعدادیابی ورزشی olamazade 5440
2 تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات olamazade 11359
3 حداكثر اكسيژن مصرفي(vo2max) در کودکان olamazade 12518
4 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 2000
5 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 2605
6 پاسخهای فیزیولوژیکی به صخره نوردی در صخره نوردان جوان olamazade 5285
7 آمادگی هوازی olamazade 6219
8 از کوه تا کنار بستر olamazade 2972
9 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 1195
10 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 7152
11 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 844
12 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 10511
13 سالخوردگی ،ورزش وسوخت وساز پروتئین ماهیچه olamazade 2403
14 بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو olamazade 3354
15 اسپیرومتری olamazade 10036
16 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 1566
17 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 12455
18 محیط زیر آب: قلبی ریوی,حرارتی,نیازهای انرژی olamazade 4185
19 ترکیب بدنی در ورزشکاران:ارزیابی و تخمین چربی olamazade 8858
You are here Home

طراحي شده توسط سايتک