فیزیولوژی ورزش

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 استعدادیابی ورزشی olamazade 5511
2 تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات olamazade 11498
3 حداكثر اكسيژن مصرفي(vo2max) در کودکان olamazade 12670
4 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 2031
5 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 2652
6 پاسخهای فیزیولوژیکی به صخره نوردی در صخره نوردان جوان olamazade 5405
7 آمادگی هوازی olamazade 6278
8 از کوه تا کنار بستر olamazade 3012
9 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 1230
10 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 7231
11 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 863
12 سازگاری با ارتفاع و بیماری کوهستان olamazade 10624
13 سالخوردگی ،ورزش وسوخت وساز پروتئین ماهیچه olamazade 2450
14 بهبود زمان رسیدن به خستگی به دنبال مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی آمینو olamazade 3465
15 اسپیرومتری olamazade 10151
16 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 1595
17 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 12551
18 محیط زیر آب: قلبی ریوی,حرارتی,نیازهای انرژی olamazade 4227
19 ترکیب بدنی در ورزشکاران:ارزیابی و تخمین چربی olamazade 8985
You are here Home

طراحي شده توسط سايتک